درآمدی بر نظریه‌های حاکمیت و حکومت از منظر اسلام
30 بازدید
ناشر: سازمان حوزه‌ها و مدارس خارج از کشور
نقش: مترجم
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی